Nie tylko obowiązek – dlaczego serwis drzwi przeciwpożarowych jest tak ważny?

Gdy w budynku wybucha pożar, sprawnie działające drzwi i bramy przeciwpożarowe są w stanie skutecznie zahamować rozprzestrzenianie się ognia. Czy dzieje się tak zawsze? Tylko sprawne oddzielenia w chwili zagrożenia zadziałają tak, jak tego oczekujesz. Jeśli nie chcesz ryzykować, pamiętaj o regularnym zlecaniu serwisu drzwi przeciwpożarowych. To ważne nie tylko ze względu na przepisy!

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie przeglądu drzwi przeciwpożarowych?

Kwestie związane z przeglądami i serwisami drzwi i bram przeciwpożarowych są regulowane przez Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych. Można tam znaleźć konkretne wytyczne dotyczące częstotliwości przeprowadzania takich przeglądów. Zgodnie z przepisami należy je wykonywać minimum 1 raz w roku.

Kto powinien zlecać takie przeglądy i kto ponosi konsekwencje w przypadku, gdy serwis drzwi przeciwpożarowy nie zostanie przeprowadzony w terminie? Rozporządzenie nakłada taki obowiązek (i odpowiedzialność!) na właścicieli i zarządców budynków, a także na osoby czy podmioty przeprowadzające odbiory techniczne nowych obiektów budowlanych.

Regularne przeglądy – sposób na bezpieczeństwo i oszczędności

Serwis drzwi i bram przeciwpożarowych warto zlecać nie tylko po to, by uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów. Sprawne, szczelne oddzielenia są niezastąpione w sytuacji, gdy w budynku rozprzestrzenia się pożar.

Dzięki drzwiom przeciwpożarowym (najczęściej wyposażonym w samozamykacz) ogień traci dostęp do powietrza i nie może przechodzić do kolejnych pomieszczeń. To pozwala na szybką i sprawną ewakuację z budynku i przeprowadzenie akcji gaśniczej.

Regularne przeprowadzanie przeglądów drzwi przeciwpożarowych to także oszczędności dla zarządcy budynku. Usterki wykryte na wczesnym etapie usuwa się szybciej i… znacznie taniej.

Co wchodzi w zakres usługi serwisu drzwi przeciwpożarowych?

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z przeglądu drzwi przeciwpożarowych, zweryfikuj firmę oferującą usługę. Zwróć uwagę na doświadczenie, czas reakcji w przypadku usterek, a także na zakres prac. Standardowy serwis drzwi przeciwpożarowych powinien obejmować:

  • sprawdzenie drzwi pod kątem wizualnym – czy nie znajdują się na nich widoczne uszkodzenia mechaniczne;
  • kontrolę szczeliny pomiędzy drzwiami a posadzką;
  • sprawdzenie działania zawiasów i samozamykacza;
  • sprawdzenie, czy uszczelki, rygle, zamki są prawidłowo zamocowane;
  • kontrolę szczelności przeszkleń i innych elementów;
  • smarowanie zawiasów i innych ruchomych elementów.

Korzystając z usług profesjonalnej firmy, możesz liczyć nie tylko na przegląd, ale również na naprawę zauważonych usterek. Dotyczy to również skomplikowanych mechanizmów, takich jak zamki elektryczne czy systemy kontroli dostępu. Dzięki temu drzwi przeciwpożarowe w Twoim obiekcie szybko odzyskają swoją funkcjonalność i będą mogły nadal chronić użytkowników budynku i mienie przed ogniem.